• Zomermarkt Rockanje
 • Zomermarkt Rockanje
 • Zomermarkt Rockanje
 • Zomermarkt Rockanje
 • Zomermarkt Rockanje
 • Zomermarkt Rockanje


Deelnemersvoorwaarden Organisatie Zomermarkt Rockanje

Uw inschrijving voor een jaarmarkt/braderie is definitief indien:

 • U het bedrag van de kraamhuur volledig aan ons overmaakt. 
 • Data/tijden/adressen staan altijd in onze advertenties en mailings beschreven.
 • De Organisatie garandeert dat elke jaarmarkt/braderie zal worden aangekondigd door posters en of flyers en of persberichten en website’s 
 • Men kan de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor tegenvallende bezoekersaantallen of omzet door welke omstandigheden dan ook. 
 • De gereserveerde kraam(kramen) of grondplaats(en) dienen uiterlijk 1 uur voor aanvang van het evenement te zijn bezet. 
 • Indien u te laat arriveert,om wat voor reden dan ook,kunt u geen aanspraak meer maken op de door u gereserveerde kraam(kramen) of grondplaats(en).De kraamhuur wordt niet gerestitueerd of verrekend met een volgende markt. 
 • U dient de kraam/grondplaats te bezetten tot dat de jaarmarkt/braderie afgelopen is volgens de aangegeven tijd. U mag de jaarmarkt/braderie niet eerder verlaten. 
 • U dient op de jaarmarkt/braderie de handel te verkopen welke u op het inschrijfformulier(verstrekt door de organisatie)hebt vermeld. Indien u met andere handelswaar komt,dient u dit 24 uur van te voren met de organisatie te overleggen. De organisatie mag dit weigeren en u verplichten de opgegeven handelswaar op de kraam te verhandelen. 
 • De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal,verlies of schade,in welke vorm dan ook. 
 • Schade,toegebracht door wind,regen,omwaaiende marktkramen,enz.,komen voor risico van de deelnemer van deze jaarmarkt/braderie. 
 • Bij ingebruikname van de kraam dient u zelf ervoor zorg te dragen dat de kraam intact blijft. 
 • Het bovenzeil dient u zelf vast te zetten(indien dit niet door de kramenzetter is gedaan). 
 • Bij tijdige annulering van een inschrijving wordt de kraamhuur teruggestort (onder inhouding van 13.50 euro administratiekosten). 
 • Indien de annulering korter dan tien dagen voor het evenement wordt doorgegeven vervalt uw aanspraak op restitutie. 
 • Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden. 
 • U dient uitsluitend per mail uw annulering minimaal 10 dagen voor de datum van de jaarmarkt/braderie aan ons door te geven. 
 • U dient zelf u eigen afval mee naar huis te nemen. 
 • De organisatie behoud zich het recht,bij het niet schoon achterlaten van de kraam/grondplaats om de borg niet terug te storten.

 

De Organisatie

 

Volg ons via: